reklam

Çok Etkili Dilek Duası

4 sene önce dilekduasi tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Her kim akşamladığı veya sabahladığı vakit bunu 7 şer defa okursa niyet ettiği şeyde samimi veya gayri samimi olsa da (yani inanmadan okusa dahiii….) Cenab -ı Ecelli ona kafidir.Bu ayeti vir edinirse (okumaya devam ederse) herhangi bir maksadına ulaşması için bu ona kafiidir. Bu maksadı isterdünya işleri ile ilgili olsun isterse ahıret işleri ile, ister doğru ve hayırlı bir iş için olsun isterse yanlış ve hayırsız her dileğine kavuşur…

OKUNACAK DUA BUDUR:

Hasbiyellahü li diyniy Hasbiyellahü li dünyaye ,Hasbiyellahü lima ehemmeniy, Hasbiyellahü liman bağa aleyye,Hasbiyellahü li men hasedeniy, Hasbiyellahü limen kadeniy bi suin,
Hasbiyellahü ın del mevti,Hasbiyallahü ındel mes’eleti fil kabr,Hasbiyallahü ındel miyzani, Hasbiyellahü ındes sırati, Hasbiyellahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym….

ANLAMI:
Dinim hakkında ALLAH BANA KAFİDİR,
Dünyam için ALLAH’IM BANA KAFİDİR,
bana fenalıkla kast eden kimseye karşı ALLAH’IM BANA KAFİDİR
bana karşı azgınlık eden kimseye karşı ALLAH ‘IM BANA KAFİDR,
bana hased edene karşı ALLAH’IM BANA KAFİDİR,
bana fenalıkla yaklaşana karşI ALLAH’IM BANA KAFİDİR,
ölüm anında ALLAH’IM BANA KAFİDİR ,
kabirde sual sorulacağı anda ALLAH’IM BANA KAFİDİR, amellerin tartılacağı anda ALLAH BANA KAFİDİR,
sıratı geçerken ALLAH’IM BANA KAFİDİR…..
Ondan başka mabudun bi hak olmayan Allah Teala bana kafidir..
O’na dayandım O büyük Arşın Rabbidir..

Arananlar:en guclu dualar,cok kuvvetli dilek duasi,kuvvetli dualar,kuvvetli dilek duası,HASBİYALLAHÜ DİLEK DUASI,kuvvetli dilek duaları,çok kuvvetli dualar,güclü dilek duasi,cok guclu dualar,hasbiyallahü dilek
Etiketler :
Her türlü murad için
Enbiya 87 ayetini her gün 40 defa okuyanlar her türlü muradına nail olur. Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illa enne subhanek inni kuntu minez zalimin....
Dilek kabulü için dua
Bir haceti olan kimse Çarşamba perşembe ve cuma günleri oruç tutsun cuma olunca gusül ederk camiye gidip cuma namazında bulunsun.Camiye giderken az çok bir sadaka versin ...
İstekleriniz gerçekleşsin diye dua
Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ'lemûn(27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn (30) Yâ hasreten alel ibâdi m...