reklam

eşler arasındaki sorunu düzelten kuvvetli denenmiş formül

5 sene önce dilekduasi tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Eşler arasındaki ilişki önemlidir. Eşler arasında herhangi bir sorun olmadığı takdir de o ilişki sonsuz ve mutlu olur. Sorunlu eşler de Allah’a sorunların hal olması için azimle dua etmelidir.

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

Bu duayi 41 adet kuru uzume niyet ederek birer kez oku aralarinda sogukluk olan eslere yedirilirse aralarinda asiri muhabbet olusur

Arananlar:eşlerin arasını düzelten dua,eşlerin arasını düzeltmek için dua,eşler arasını düzelten dua,eşler arasındaki sorunlar için dua,eşler arasını düzeltmek için dua,eşlerin arasını düzeltecek dualar,kari-koca arasini düzeltme duasi,karı koca arasını düzeltmek için dua,eşlerin arasını düzelten dualar,eşler arasını düzelten dualar
Etiketler :
Her türlü murad için
Enbiya 87 ayetini her gün 40 defa okuyanlar her türlü muradına nail olur. Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illa enne subhanek inni kuntu minez zalimin....
Dilek kabulü için dua
Bir haceti olan kimse Çarşamba perşembe ve cuma günleri oruç tutsun cuma olunca gusül ederk camiye gidip cuma namazında bulunsun.Camiye giderken az çok bir sadaka versin ...
İstekleriniz gerçekleşsin diye dua
Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ'lemûn(27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn (30) Yâ hasreten alel ibâdi m...