Medyum Burak

Mutluluk hayır ve bereket için dua

Bir kimse taha_i suresi ayeti kerimelerini mutluluk hayır bereket ve itaat hususlarını gerçekleştirmek için kendisinden faydalanılan Kur’an ayetleridir bunun için cam veya çini kab içerisine yazar ve bu kabın içerisine sorkun ağacından çıkarılan yağ ile iyice yağlayıp üzerine kafür ve set kenarlarında yetişen Sedir ağacının suyu ilave edilir.ve bunu alnına saçına süren kimse herkes tarafından kabul edilen iyilik gören sevilen sayılan istediği reddedilmeyen ve her gören tarafındab aşık olunan bir kimse olunur.

Kocamı Kendime Bağlamanın Yolları

Bir kimseyi kendisine daha çok bağlanmasını isteyen bir kişi cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından altta gelen duayı … defa okursa sevdiği kişi kendisine derin bir aşk ve muhabbetle bağlanmış olur.
Okunacak dua budur:
Bismillahirrahmanirrahim
Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim*.
Aldatan eş, sevgili veya birinin bu durumdan vazgeçirmek için aşağıdaki vefk yazılır ve ortasında fülan yazan yere kişinin adı yazılır. Sonra beş vakit namazından peşinden … gün müddetle bu vefkin üzerine … defa Yâ Müntekim ismi zikredilir. … günden sonra vefk bir kabre koyulursa bu yöndeki arzunuz olur.

İstekleriniz gerçekleşsin diye dua

Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn(27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn (30) Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn (31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn (32) Ve in küllün lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn

Hayırlı bir kısmet için büyü

Medyum Burak yılların birikimiyle medyumluk faliyetine baş koymuş ve bu işte son derece başarı kazanmış bir üstadımızdır. Medyumluk faliyetini vergi levhası ve de ruhsatlı yapan Türkiye’nin sayılı başarılı medyumlarındandır.
Havas ilminde kendini ispatlamış olup sizlere başarılı bir hizmet sunan medyumumuz bir çok ünlü insanında başvurduğu bir medyumdur.
Sizlerin sorunlarınızı danışabileceğiniz rahatlıkla fikir alabileceğiniz Gerçek Medyum Burak’a e-posta yoluyla rahatlıkla ulaşabilir ve anında cevap alırsınız.
Medyumluk ilmi bir çok zorluğu yenebilmeyi ve sizlerin memnuniyetini kazanabilmek için bir çok bilgi birikimi gerektiren bir faliyettir.Sizlere bu konuyla ilgili her türlü yardımda bulunabilecek bilgi ve ilme sahiptir.Bu ilmi hakkıyla iyi yapan medyumumuzla iletişime geçiniz.

Sevdiğinle beraber olabilmek için dua

Bu dua, diledğiniz kişiyle bir an önce kavuşmak için haftada
Salı, Perşembe ve Cuma günleri okumak kaydıyla 4 hafta tekrar edildiğinde,kavuşmak istenen kişi bunu hissedecektir ve dua eden Allah’ın izniyle isteğine kavuşur.

La ilahe illallahu’l-melikü’l-hakku’lmübin. Muhamedü’r-Rasülüllahi Sadiku’l-Va’di’l-Emin” 99 Defa birinci bölüm 100. de ikinci bölüm okunup tamamlanmalıdır.

Dilemiş olduğunuz şeylerin kabul olması için Dilek Duası sını buradan okuyunuz.