reklam
Dilek Duası
Boy Hamaylı ile Sevdiğimin Bağlanması için Muska

Boy Hamaylı ile Sevdiğimin Bağlanması için Muska

1 sene önce yazıldı
Geri gelmesi istenen birisi için Cuma gecesi … kere okursa sevdiği ayağına gelir. Ayrılan, boşanan, terk eden veya herhangi bir sebepten ötürü giden kimselerin size geri gelmeleri, dönmeleri yönünde denenmiş etkili tertiplerdir. Dua budur: Bismillahirrahmanirrahim Min zalike billahi min seddetin leke....
Kocamın Beni Hiç Bırakmaması için Boy Hamaylı

Kocamın Beni Hiç Bırakmaması için Boy Hamaylı

1 sene önce yazıldı
Aşağıda yer alan ayet-i kerimeler özellikle bir kimsenin sevgisini, aşkını kazanmak için bu yönde okumalar yapılır. Ayet-i şerif beraberce yazılır ve taşınırsa fayda vermeyeceği sıkıntı yoktur. Ayetler şunlardır: Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeh, yekulune hel lena minel...
Ayrılan Kocamın Bana Aşık Olup Dönmesi için Büyü ve Muska

Ayrılan Kocamın Bana Aşık Olup Dönmesi için Büyü ve Muska

1 sene önce yazıldı
İstediğin birinin sevgi ve muhabbetini celp etmek istersen … suresi ayet 39 u 121 kere şekere okuyup sevdiği kimseye yedirirse o kimsenin sevgi ve muhabbetini çekmiş olur. Bu şekeri yiyen kimse muhabbetle ona yönelir. Denenmiş etkili işlemler arasında yer almaktadır....
Kocama Güzel Gözükmek için Dua

Kocama Güzel Gözükmek için Dua

1 sene önce yazıldı
Bu büyü vasıtasıyla insanların ve üzerlerinde psikolojik baskı kurulmasıdır. Asırlar önce Firavunların müracaat ettiği ve Kabalistlerin de çokça kullandığı bu metotla adeta iradeler felç edilmekte; insanlar hem o türlü şeylerle oyalanarak hayır yollarından uzaklaştırılmaktaydı. Mesela, "papaz büyüsü" olarak bilinen meşhur sihir çeşidi böyle bir psikolojik silah vasıtasıdır. En tehlikeli büyü çeşid...
Kısmet Açtırmak için Yapılan Etkili Hamaylı Muska

Kısmet Açtırmak için Yapılan Etkili Hamaylı Muska

1 sene önce yazıldı
Bismillahirrahmanirrahim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. deyince birinci düğümü bağla. Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm . deyince ikinci düğümü bağla . Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem. deyince üçüncü düğümü at . Allahü...
Papaz Büyüsü ile Ayrılanları Barıştırma Birleştirme

Papaz Büyüsü ile Ayrılanları Barıştırma Birleştirme

1 sene önce yazıldı
Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak … defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır: Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgayt...
Kapalı Kısmeti Açmak için Vefkler Nasıl Yapılır

Kapalı Kısmeti Açmak için Vefkler Nasıl Yapılır

1 sene önce yazıldı
Lekad caeküm resulün min enfusiküm azizün aleyhi ma anittüm harisün aleyküm bil müminine raufun rahim fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Bu ayeti kerimeleri aşk yönünde darda olan her insanın okumasında çok büyük faydalar vardır. Allahü Teala kısa sürede dardan kurtarır....
Kısmetimi Açtırmak için Muskalar Nasıl Yapılır

Kısmetimi Açtırmak için Muskalar Nasıl Yapılır

1 sene önce yazıldı
Bir insanı uzaktan celp etmek için ve muhabbetini kazanmak için bakıra … ibaresini yazıp ateş içine bırak,deli divane olur. Daha önceden denenmiş ve istenilen sonucu elde edilmiş etkili aşk uygulamaları arasındadır....
Kısmetin Açılması için Etkili Sihir ve Hamaylı Nasıl Yapılır

Kısmetin Açılması için Etkili Sihir ve Hamaylı Nasıl Yapılır

1 sene önce yazıldı
Gönlünden bir muradı, bir arzusu olan kimse bu arzusunun gerçekleşmesi için yatsı namazından sonra abdest alır. 2 veya 4 rekat namaz kılar. Allah’a hamdu senada bulunur. Hz. Peygambere salat ve selam getirir. Muradının gerçekleşmesi için Allah’a dua ve niyazda bulunur. Ancak arzusunun meşru bir arzu olması şarttır. Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Sübhânellâhi rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu li...
Sevdiğime şirin ve Güzel Görünerek Etkileme Büyüsü

Sevdiğime şirin ve Güzel Görünerek Etkileme Büyüsü

1 sene önce yazıldı
Aşağıda yer alan ayet-i kerimeler özellikle bir kimsenin sevgisini, aşkını kazanmak için bu yönde okumalar yapılır. Ayet-i şerif beraberce yazılır ve taşınırsa fayda vermeyeceği sıkıntı yoktur. Ayetler şunlardır: Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeh, yekulune hel lena minel...