Medyum Burak

Sevdiğinin Resmine Okunacak Dua

| 20 Haziran 2013 Yorum Yok
Medyum Burak

Dilenen, istenen kişilerin kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti …. mürekkebi ile yazar ve üzerinde taşırsa herkesin gözüne daha sevimli daha muhabbetli ve şefkatli görünür. Her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. Okuma sayısı: Her gün …. Defadır.
Azimet şudur:
Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ*
Vallâhu azîzün hakîm*
Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah*
Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim*
Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim*

Arananlar:sevdiğinin resmine okunacak dua,resme okunacak en etkili dua,sevdiğinin resmine bakarak okunacak dua,resme okunacak dua,resme okunacak dualar,sevdiğinin fotoğrafına okunacak dua,dilek duasi resme duga,sevdiğinin resmine okunacak büyüler,Sevdiğin kişinin resmine bakarak dua,resmine okunan araması icin dua

Yorum Yap?n